Inwentaryzacja budowlana hal, magazynów i sklepów wielkopowierzchniowych
 

 

 
Inwentaryzacja budowlana magazynów i sklepów wielkopowierzchniowych może być wykonana  wraz
z rozmieszczeniem na projekcie regałów magazynowych lub sklepowych, urządzeń przeładunkowych, oznaczeniem powierzchni użytkowej i pomocniczej, wytyczeniem dróg komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Na dokumentacji możemy określić powierzchnie w metrach kwadratowych każdego wycinka magazynu z uwzględnieniem podziałów logistycznych.
 Dodatkowo możemy wykonać pełną dokumentacje fotograficzną hali magazynowej wraz ze zdjęciami o bardzo dużej  rozdzielczości, zbliżeniami (powiększenia) elementów konstrukcyjnych itp. opcji. Zdjęcia będą istotnym elementem wspomagającym do wydania oceny stanu technicznego hali przez uprawnionego rzeczoznawcę. W trakcie eksploatacji hali powinny być wykonywane okresowo (co rocznie) zarówno pomiary jak też szczegółowe zdjęcia w trybie RAW (oryginał cyfrowy zabezpieczony) poszczególnych elementów węzłowych dla konstrukcji nośnej.

Nasza porada: Inwentaryzacja budowlana magazynów - hal o dużej powierzchni dachów i ścian   powinna być wykonywana okresowo podobnie jak ekspertyzy budowlane* Warto zamówić dodatkowo precyzyjne pomiary posadowienia słupów nośnych w tym wartości kątów posadowienia w stosunku do poziomu 
i do posadzki, a także precyzyjne pomiary dźwigarów, stężeń i innych elementów nośnych (geometrii dachu - kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych). Także podsadzka magazynu winna zostać pomierzona przynajmniej za pomocą przynajmniej niwelatora lub z udziałem poziomnicy laserowej (spadki i uskoki spowodowane osiadaniem gruntu).  Na plany powinny być naniesione i uwypuklone wszelkie odstępstwa od planów budowlanych i planów wcześniejszych inwentaryzacji. W ramach inwentaryzacji fotograficznej powinny być sfotografowane w dużej rozdzielczości wszelkie węzły konstrukcyjne tak, aby można było na podstawie tych fotografii a także fotografii starszych określić niekorzystne zmiany w konstrukcji (zerwanie nitów lub połączeń śrubowych, ogniska rdzy, pęknięcia zewnętrzne spawów, braki śrub itp. wady). Plany inwentaryzacyjne posłużą w przyszłości rzeczoznawcy do zweryfikowania stanu technicznego i naniesienie na plan swoich uwag.

Także każdorazowo przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu inwentaryzacja budowlana obiektu będzie uwierzytelniać jego powierzchnię i kubaturę, a także wraz z ekspertyzą rzeczoznawcy jego stan techniczny. Plany inwentaryzacyjne wykonane w formie cyfrowej ułatwią zaplanowanie logistyki magazynowej.

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" § 64 pkt1,2,3 nakazuje przeprowadzanie okresowych kontroli przez uprawnionego rzeczoznawcę  co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy  przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

 
   
 Galeria projektów


Kliknij w rysunek aby powiększyć
Inwentaryzowany magazyn - przekrój


Inwentaryzacja magazynu - rzut.
Kliknij w rysunek aby powiększyć.

Schody. Kliknij w rysunek aby powiększyć

Szczegół połączenia rygla ze słupem.

Kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie

Powiększenie dla oceny stanu technicznego.
Kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie.