O inwentaryzacji budowlanej

Strona główna

 

Nasze usługi

 

Informacje
o firmie

 
   

Nasza misja
i referencje

 
   

Know-how - nasza technologia

 

Inwentaryzacje budowlane - przykłady realizacji

 
   

Zakres inwentaryzacji budowlanej
i  fotograficzn
ej

 
   

Przepisy, ustawy
 normy inwentaryzacji budowlanej

 
   

Procedury obmiaru
w inwentaryzacji budowlanej - normy

 
   

Inwentaryzacja fotograficzna budowli i terenów pod inwestycje

 
   

Kontakt
do firmy

 
   
Informacje i porady
Co to jest inwentaryzacja budowlana (inwentaryzacja architektoniczna)?

Inwentaryzacja budowlana - architektoniczna jest to odtworzenie - opracowanie aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów  z natury. 

PORADA: Nawet w przypadku powtarzalnych elementów budynku takich jak mieszkania lub całe kondygnacje budowli nie należy ich powielać na planach automatycznie, tylko przeprowadzić inwentaryzację  wszystkich elementów. Podmioty oferujące rabaty z tytułu powtarzanych elementów mogą pominąć ich pomiary z natury, co czyni inwentaryzację nierzetelną. Inwentaryzacja budowlana to pomiary pobrane z natury  a nie z „sufitu” lub z poprzednich planów.

Kiedy jest potrzebna inwentaryzacja budowlana?

Wszystkie poważniejsze ingerencje w strukturę budynku w tym: przebudowa domu (dobudowa lub likwidacja części budynku), zmiana podziału pomieszczeń, wymaga od każdego inwestora lub właściciela (szczególnie w przypadku starych domów nie posiadających aktualnych planów) sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej zwanej inwentaryzacja budowlaną, która zilustruje stan obecny, a także określi przebudowane elementy w stosunku do planów pierwotnych. Na podstawie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej przygotowanej w formie wydruków lub plików cyfrowych, uprawniony projektant może opracować plany rozbudowy lub przebudowy. Także rozbiórka budynku zabytkowego wymaga, przed wystąpieniem z wnioskiem o rozbiórkę do właściwych władz, sporządzenia inwentaryzacji9 budowlanej. Posiadanie aktualnych planów budynku, a więc najnowszej i bardzo dokładnej inwentaryzacji budowlanej jest wskazane przed przystąpieniem do projektowania wystroju wnętrz lub zabudowy. Inwentaryzacja budowlana, o ile brak jest aktualnych planów, jest Także zalecana przed przystąpieniem do projektowania lub wyposażania budowli w nowe media (instalacje gazowe, instalacje elektryczne, systemy monitoringu i dozoru, systemy inteligentnych budynków).

Inwentaryzacja  powinna zawierać:

 • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
 • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
 • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych,
  z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,
 • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu).
 • media - punkty gniazd elektrycznych, instalację wodnokanalizacyjną, instalacje gazową
 • elewacje budynku,
 • profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne - dodatkowo inwestor może zamówić w formie cyfrowej  zdjęcia całego budynku oraz wszystkich ważnych fragmentów budowli wewnętrznych i zewnętrznych wykonane w dużej rozdzielczości. Do zobrazowania wnętrz warto zamówić  zdjęcia panoramiczne obejmujące 360 lub 180 stopni. Warto zamówić zdjęcia wykonane teleobiektywem przedstawiające wszystkie fragmenty budowli które są uszkodzone lub ważne z punktu widzenia celu dokumentacji.  Zdjęcia będą  ważnym dokumentem obrazującym szczegółowo stan obiektu przed przebudową lub remontem. Będą także dokumentem dowodowym pomocniczym w przypadku występowania rozbieżności w dokumentacjach.  Wykonanie tego rodzaju zdjęć bezwzględnie wymagane dla Generalnego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja zdjęciowa może rejestrować wszelkie przebarwienia murów i tynków spowodowane wykwitami, zniszczeniem przez wodę i inne czynniki atmosferyczne lub chemiczne, a także zmiany barwne na elementach metalowych (wykwity rdzy). Zdjęcia takie winny być wykonane z pomocą specjalnych tablic barwnych korekcyjnych dla aparatów cyfrowych i poddane profesjonalnej korekcji barwnej. Firma Wymiar realizuje tego typu zdjęcia.

Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej

Profesjonalnie wykonaną  inwentaryzację budowlaną , podobnie jak projekt budowlany, wykonuje się
w formie podpisanych i oprawionych rysunków technicznych, dołączając cyfrowe projekty w formatach DWG lub DXF i ewentualne cyfrowe szczegółowe zdjęcia obiektu.

Jak mierzymy - normy

Zakresy inwentaryzacji